CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và có Chính sách bảo mật chứng minh cam kết dịch vụ đối với quyền riêng tư trên mạng.


Sử dụng website này bao gồm việc chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Ankietki.com coi trọng quyền riêng tư của người dùng Internet. Chúng tôi thiết kế tuyên bố quyền riêng tư cung cấp thông tin về các quy tắc bảo mật và thu thập dữ liệu cho trang: Ankietki.com.

THÔNG TIN THU THẬP

Bạn có thể ghé thăm Ankietki.com ẩn danh. Ankietki.com không thu thập thông tin cá nhân của bạn trừ trường hợp tự nguyện cung cấp.

COOKIES

Đôi khi, chúng tôi sử dụng một tính năng trên trình duyệt web để gửi một "cookie" đến máy tính của bạn. Chúng tôi không sử dụng cookie để lấy thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ dùng cookie để cải tiến trang mạng và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa tốt hơn. Bạn có thể reset trình duyệt để từ chối cookie.

CÁC LINK BÊN THỨ BA

Ankietki.com cung cấp liên kết đến các trang mạng khác. Các website và dịch vụ Internet khác có quy tắc bảo mật và thu thập dữ liệu riêng biệt. Một khi bạn rời khỏi Ankietki.com, Ankietki.com không thể kiểm soát và không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc hoạt động thu thập dữ liệu tại các website khác.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi duy trì quyền thay đổi Chính sách Bảo mật vào bất cứ thời gian. Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật thường xuyên để biết về các thay đổi này.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật và hoạt động của chúng tôi, hãy liên hệ qua địa chỉ sau: