TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Arvostamme ja huomioimme vastaajien yksityisyyden. Vaikka tietosuojamääräysten lukeminen on Internet-käyttäjien piireissä harvinaista, kehotamme tutustumaan alla olevaan asiakirjaan.


Ankietki.com-palvelu pidättää Tietosuojapolitiikan muuttamisoikeuden. Jokaiseen ankietki.com-palvelun käyttäjään pätee voimassaoleva Tietosuojapolitiikka, joka löytyy tästä http://www.ankietki.com/tietosuojapolitiikka.htm. Mitkä tahansa tekemämme muutokset eivät vaikuta pääperiaatteeseemme: ankietki.com-palvelu ei myy eikä anna kolmansien osapuolten käytettäväksi palvelun käyttäjien henkilö- tai osoitetietoja. Ellet suostu Tietosuojapolitiikkaan, ole hyvä ja lopeta palvelun resurssien käyttöä.

MUUT LOMAKKEET

Tämä Tietosuojapolitiikka ei käsitä ankietki.com-sivustolla olevia muuperäisiä lomakkeita, jotka eivät kuulu ankietki.com:n tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin.

EVÄSTEET (COOKIES)

Jotkut ankietki.com-palvelun alueet saattavat käyttää evästeitä, eli pieniä käyttäjän tietokoneeseen ja hänen tunnistamiseen tarkoitettuja lähetettäviä tekstitiedostoja tietyn toimenpiteen yksinkertaistamiseksi tai perumiseksi. Evästeet ovat tietokoneelle, käyttäjälleen ja tiedoilleen harmittomia. Evästeiden oikean käytön edellytyksenä on niiden hyväksyminen selaimelta ja kovalevyltä poistamatta jättäminen.

KUMPPANIT

Tietosuojapolitiikka ei liity näihin palveluihin ja yrityksiin, joiden yhteystiedot ilmenevät ankietki.com-palvelun sivustolta.

VASTUUVAPAUTUS

Vaikka on pyritty kaikilla tavoin varmistamaan tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuus, ei ankietki.com-palvelu vastaa sen sisällöstä. Aineisto voi sisältää epäjohdonmukaisuuksia ja kirjallisia virheitä. Tekijä ei takaa aineiston ehjyyttä ja oikeellisuutta, eikä neuvojen, mielipiteiden, lausuntojen, kuvien tai muiden sivustolla näytettävien tai sen välityksellä levitettävien tietojen luotettavuutta. Käyttäjä hyväksyy sen, että tällaisiin mielipiteisiin, neuvoihin, lausuntoihin, muistinpanoihin ja kuviin perustuminen on omalla riskillä tapahtuva toiminta. Sisältöä välitetään siinä muodossa, missä se on saatavilla. Tekijä ei ota mitään vastuuta virheistä, epätäsmällisyyksistä, puutteista, vioista tai tällä sivulla olevien tietojen epäajantasaisuudesta tai epäoikeellisuudesta. Ankietki.com ja sen toimituskunta ei ota vastuuta palvelussa julkaistuista mainoksista. Ostajan tulee toimia varovaisesti mainokseen vastatessaan tai rahaa lähettäessään. Vaikka kiinnitämme aika isoa huomiota mainosten ilmoittajien luotettavuuteen, emme kuitenkaan voi vastata heidän toimestaan. Osoitetiedot sekä jokaisen mainoksen ilmoittajan tarjoustietoja voidaan katsoa varmaksi ainoastaan sen julkaisuhetkellä.