سیاست حفظ حریم خصوصی

حریم خصوصی شما برای ما بسیار اهمیت دارد . ما حریم خصوصی شما را جدی میگیریم ، و این سیاست حفظ حریم خصوصی را در جهت نشان دادن تعهد خدماتمان به حریم خصوصی آنلاین درست کرده ایم


استفاده از این وب سایت پذیرش سیاست حفظ حریم خصوصی ما است
Ankietki.com
تایید میکند که احترام به حریم خصوصی در اینترنت از اهمیت زیادی برخوردار است. این بیانیه حریم خصوصی برای ارائه دادن اطلاعات دربارهشیوه های جمع آوریداده ها و حریم خصوصی برای سایت
Ankietki.com
طراحی شده است

اطلاعات جمع آوری شده

شما میتوانید به عنوان ناشناس از
Ankietki.com
بازدید کنید. اطلاعات شخصی درباره شما در این وب سایت جمع آوری نمیشود مگر اینکه شما آن را داوطلبانه ارسال کنید

Cookies

در زمان ، ما از یک ویژگی روی مرورگر وب شما برای فرستادن یک
"Cookie"
به کامپیوتر شما استفاده خواهیم کرد. ما از کوکی ها برای بازیابی هر اطلاعات شخصی از کامپیوتر شما استفاده نخواهیم کرد. ما تنها از کوکی ها برای یادگیری راه ها جهت بهبود سایتمان استفاده خواهیم کرد تا وقتی در وب سایت ما هستید به شما خدمات بهتر و شخصی تر بدهیم . شما میتوانید با ریست کردن مرورگرتان همه کوکی ها را نپذیرید یا وقتی
cookie
ای فرستاده میشود ، نشان دهید

لینک های شخص ثالث

Ankietki.com
لینک هایی به دیگر سایت ها ارائه نمیدهد. دیگر سایت ها و خدمات اینترنتی، حریم خصوصی و شیوه های جمع آوری داده های جداگانه ای دارند. هر وقت شما
Ankietki.com
را ترک کنید ،
Ankietki.com
مسئولیتی در قبال فعالیت های سیاست حفط حریم خصوصی یا مجموعه داده ها در سایتی دیگر ندارد و نمیتواند آن را کنترل کند

تغییرات در این سیاست حفظ حریم خصوصی

ما این اجازه را داریم که در هر زمان سیاست حفظ حریم خصوصی را تغییر دهیم . لطفا این سیاست حفظ حریم خصوصی را مکررا مرور کنید تا با هر تغییرات در آن آشنا شوید

تماس با ما

اگر سوالاتی در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی یا شیوه های وب سایتمان دارید ، شما میتوانید با استفاده از این آدرس با ما ارتباط برقرارکنید