GIZLILIK POLITIKASI

Gizlilik kurallarımıza büyük değer gösterir aynı şekilde sizin gizlilik haklarınıza da büyük saygı duyarız. Gizlilik politikası ile ilgili bilgilerin internet kullanıcıları tarafından pek okunmamasına rağmen, aşağıdaki bilgilerin okumanızı tavsiye ederiz.


Ankietki.com servisimizin Gizlilik Politikası’nda değişiklileri yapma hakkı saklıdır. http://www.ankietki.com/gizlilik_politikasi.htm. sitesinde yer alan güncel Gizlilik Politikası, ankietki.com servisimizin bütün kullanıcıları için geçerlidir. Yapılacak olan herhangi değişiklik, aşağıdaki temel kuralımızı bozamaz: ankietki.com servisimiz, kullanıcılarımıza ait kişisel veya irtibat bilgilerini üçüncü kişilere satmamakta ve ifşa etmemektedir. Gizlilik Politikası kurallarımızı kabul etmiyorsanız, lütfen servisimizin sunduğu olanaklardan yararlanmayın.

DIĞER FORMLAR

Ankietki.com servisimizin sitelerinde misafir olarak yer alan ve ankietki.com tarafından desteklenmeyen hizmet, ürün ve servisler ile ilgili olan formlar Gizlilik Politikası’na tabi değildir.

COOKIES (TANIMLAMA BILGILERI)

Ankietki.com servisimizin bazı alanlarında cookies’ler, yani internet kullanıcısının bilgisayarına gönderilen ve belirli işlemin kolaylaştırılması veya iptal edilmesi için gerekli biçimde kimliğini tanıyan küçük metin dosyaları kullanılabilir. Cookies ne bilgisayara ne de kullanıcı ile verilerine zarar verir. Cookies’lerin çalışması için, bunların internet tarayıcısı tarafından kabul edilmesi ve diskten silinmemesi gereklidir.

PARTNERLER

Gizlilik Politikası, ankietki.com servisimizin sitelerinde irtibat bilgileri bulunan servis ile şirketlere uygulanmaz.

SORUMLULUK REDDI

Her ne kadar bu sitede yer alan bilgilerin mümkün olduğunca en doğru olmasına özen gösterildi ise de, ankietki.com servisimiz içeriğinden dolayı sorumlu değildir. Siteyi hazırlayan, gerek bilgilerin doğruluğunu ve eksiksiz olmasını gerekse de öğüt, fikir, beyanname, çizim veya sitede görüntülenen veya vasıtasıyla yaygınlaştırılan diğer bilgilerin güvenilir olmasını garanti etmemektedir. Kullanıcı; adı geçen fikir, öğüt, beyanname, not ve çizimlere dayalı olarak hareket edilmesinden kaynaklanan risklerin kendisine ait olduğunu kabul eder. İçerikler, görüntülendiği şekilde aktarılır. Sitede yer alan her türlü bilgiler ile ilgili olarak ortaya çıkacak yanlışlıklar, doğruluktan sapmalar, eksiklikler ile diğer hatalardan ve bilgilerin güncel olmaması veya gerçek olmamasından kaynaklanan herhangi sorumluluk siteyi hazırlayana ait değildir. Sitemizde yer alan reklamlardan kaynaklanan herhangi sorumluluk ankietki.com servisine ve editörlerine ait değildir. Satın alan, reklama yanıt verirken veya para gönderirken dikkatlı davranmak zorundadır. Her ne kadar sitemizde reklamlarını yayımlayan reklam vericilerinin güvenilir olmasına tarafımızca dikkat edilse de, hareketleri için sorumluluk alamamaktayız. Her bir reklam vericisinin irtibat bilgileri ve teklifinin detayları, sadece yayımlandığı anda güvenli olarak kabul edilebilir.