INTEGRITETSPOLITIK

Vi värdesätter vår integritet och fäster samma vikt för din. Att läsa integritetspolitik är det ganska ovanligt bland internetanvändare, men vi uppmanar dig att läsa följande dokument.


Tjänsten ankietki.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolitik. Varje användare av tjänsten ankietki.com gäller nuvarande integritetspolitik som finns på http://www.ankietki.com/integritetspolitik.htm. Alla ändringar påverkar inte den grundläggande principen: tjänsten ankietki.com säljer inte eller lämnar inte ut till tredje part användarens personliga eller adressuppgifter. Om du inte håller med om denna integritetspolitik ska du inte använda serviceresurser.

ANDRA FORMULÄR

Formulär som tillfälligtvis finns på webbplatsen ankietki.com liksom enkäter om produkter och tjänster som inte stöds av service ankietki.com omfattas inte av integritetspolitik.

COOKIES (KAKOR)

Vissa områden av ankietki.com kan använda cookies, dvs små textfiler som skickas till användarens dator för att identifiera honom vilket behövs för att förenkla eller avbryta åtgärden. Cookies är ofarliga för en dator eller dess användare och hans uppgifter. Villkoret för cookies verksamhet är att de accepteras av webbläsaren och inte tas bort från hårddisken.

PARTNERS

Integritetspolitik gäller inte för webbplatser eller företag vars kontaktuppgifter anges på webbplatsen ankietki.com.

ANSVARS UTESLUTNING

Trots alla ansträngningar som gorts för att all information på denna webbplats var så exakt som möjligt, ansvarar tjänsten ankietki.com inte för dess innehåll. Material kan innehålla felaktigheter och ortografiska fel. Författaren garanterar inte riktigheten och fullständigheten av material eller tillförlitligheten i råd, åsikter, uttalanden, ritningar eller annan information som visas eller distribueras genom denna webbplats. Användaren samtycker till att förlita sig på sådana åsikter, råd, uttalanden, anteckningar och ritningar är åtgärder på egen risk. Innehållet ska vara i en sådan form de finns tillgängliga. Författaren tar inget ansvar för fel, felaktigheter, försummelser eller andra fel samt då information inte är aktuell eller autentisk. Ankietki.com och dess redaktörer tar inte ansvar för de publicerade annonserna. Köpare bör vara försiktig med att svara på en annons eller skicka pengar. Vi fäster stor vikt vid att annonsörer som publicerar sina annonser var trovärdiga, men vi kan inte ta ansvar för deras handlingar. Adressuppgifter och detaljer av erbjudande av varje annonsör kan anses tillförlitliga endast vid tidpunkten för publiceringen.