POLITIKA E PRIVATËSISË

Privatësia juaj është shumë e rëndësishme për ne. Ne e marrim seriozisht privatësinë tuaj, dhe kemi krijuar këtë Politikë Privatësie në mënyrë që të tregojmë përkushtimin e shërbimit tonë ndaj privatësisë online.


Përdorimi i këtij website-i përbën miratim të Politikës sonë të Privatësisë. Ankietki.com pranon se respektimi i privatësisë së përdoruesit në internet ka rëndësinë më të madhe. Kjo deklaratë privatësie është dizenjuar për të dhënë informacion rreth privatësisë dhe praktikave të grumbullimit të të dhënave për faqen e internetit: Ankietki.com.

INFORMACIONI I GRUMBULLUAR

Ju mund të vizitoni Ankietki.com anonimisht. Nuk grumbullohet informacion personal për ju në këtë website, vetëm në qoftë se e paraqitni vullnetarisht.

COOKIES

Ndonjëherë, ne do të përdorim një veçori të web browser-it tuaj për t’i dërguar kompjuterit tuaj një “cookie”. Ne nuk i përdorim cookies për të marrë asnjë informacion personal nga kompjuteri juaj. Ne përdorim cookies vetëm për të mësuar mënyra se si mund ta përmirësojmë Sitin tonë, dhe për t’ju ofruar shërbim më të mirë dhe më të personalizuar ndërsa jeni në website-in tonë. Ju mund ta programoni browser-in tuaj që të refuzojë të gjithë cookies, ose të tregojë kur dërgohet një cookie.

LINK-E TË PALËVE TË TRETA

Ankietki.com jep link-e për në faqe të tjera. Faqet e internetit dhe shërbimet e tjera kanë praktikat e veta të privatësisë dhe të grumbullimit të të dhënave. Sapo ju largoheni nga Ankietki.com, Ankietki.com nuk mund të kontrollojë, dhe nuk ka përgjegjësi për politikat e privatësisë ose veprimtaritë e grumbullimit të të dhënave në një faqe tjetër.

NDYSHIMET NDAJ KËSAJ POLITIKE PRIVATËSIE

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar Politikën e Privatësisë në çdo kohë. Ju lutem rishikoni shpesh këtë Politikë Privatësie për të mësuar mbi ndonjë ndryshim që mund t’i jetë bërë.

TË NA KONTAKTONI

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me politikën tonë të privatësisë dhe/ose praktikat e faqes sonë të internetit, mund të na kontaktoni duke përdorur këtë adresë: